İndüksiyonla Isıtma ile Boru Hattının Kaplaması Nasıl İyileştirilir?

Boru hattının kürlenen kaplaması İndüksiyonla ısıtmanın kullanılması, ısının doğrudan boru duvarında veya kaplama malzemesinde bir elektromanyetik alan tarafından üretildiği bir işlemi içerir. Bu yöntem, epoksi, toz kaplamalar veya düzgün bir şekilde sertleşmesi ve sertleşmesi için ısı gerektiren diğer kaplama türlerini kürlemek için kullanılır.

indüksiyon kürleme kaplama ısıtma sistemiSürecin genel olarak nasıl çalıştığına dair bir genel bakış aşağıda verilmiştir:

Hazırlanışı: Boru hattı yüzeyi kaplamaya hazırlanır. Bu, kaplama sisteminin gereksinimlerine bağlı olarak temizlemeyi ve potansiyel olarak bir astar veya astar uygulanmasını içerebilir.

Kaplama Uygulaması: Kaplama boru hattına uygulanır. Bu püskürtme, fırçalama veya kaplama malzemesi ve boruya uygun başka bir yöntemle yapılabilir.

İndüksiyon Bobini Kurulumu: Kaplama uygulamasından sonra boru hattının etrafına endüksiyon bobinleri yerleştirilir. Bu bobinler bir parçası indüksiyonlu ısıtma sistemi bir güç kaynağı ve kontrol ünitesi içerir.

Isıtma Süreci: İndüksiyonlu ısıtma sistemi etkinleştirilir. Alternatif bir akım, indüksiyon bobininden geçerek iletken boru malzemesinde girdap akımlarını indükleyen değişken bir manyetik alan yaratır.

Kürleşme: Girdap akımları, boru malzemesinin elektriksel direnci nedeniyle ısı üretir. Bu ısı kaplamaya aktarılarak kürlenme için gerekli sıcaklığa getirilir. Isıtma sıcaklığı ve süresi, kullanılan kaplamanın türüne ve üreticinin spesifikasyonlarına bağlıdır.

İzleme ve kontrol: Borunun ve kaplamanın sıcaklığı, eşit ısınmayı sağlamak ve kaplamaya veya boruya zarar verebilecek aşırı ısınmayı önlemek için genellikle sıcaklık sensörleri veya kızılötesi kameralarla dikkatle izlenir. İndüksiyonlu ısıtma sistemi, belirtilen süre boyunca gerekli kürleme sıcaklığını koruyacak şekilde düzenlenir.

Soğutma: Sertleşme süresi dolduktan sonra indüksiyonlu ısıtma kapatılır ve boru hattının soğumasına izin verilir. Bu, termal şoku veya kaplama bütünlüğü üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için kontrollü bir işlem olabilir.

Muayene: Boru hattı soğuduktan sonra kaplamanın uygun şekilde kürlendiğinden emin olmak için incelenir. Muayene yöntemleri, kaplamada herhangi bir kusur veya süreksizlik olmadığından emin olmak için görsel kontrolleri, kuru film kalınlığı ölçümlerini, yapışma testini ve tatil tespitini içerebilir.

Boru hatlarındaki kaplamaların kürlenmesi için indüksiyonla ısıtma çeşitli avantajlar sunar:

Hız: İndüksiyonla ısıtma, kaplamaları fırında kürleme veya havayla kurutma gibi geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı kürleyebilir.

Kontrol: Proses, ısıtma sıcaklığı ve hızı üzerinde hassas kontrol sağlayarak kaplamanın eşit şekilde kürlenmesini sağlar.

Enerji Verimliliği: İndüksiyonla ısıtma, ısının doğrudan malzemede üretilmesi nedeniyle genellikle diğer ısıtma yöntemlerine göre enerji açısından daha verimlidir.

Güvenlik: Bu yöntemde açık alev veya sıcak yüzeyler bulunmadığından yangın ve patlama riski en aza indirilir.

Indüksiyon ısıtma boru hattı bölümlerinin sahada birbirine kaynaklandığı ve boru hattının koruyucu sisteminin bütünlüğünü korumak için bağlantı yerindeki kaplamanın hızlı bir şekilde kürlenmesinin gerektiği saha bağlantı yeri kaplama uygulamalarında özellikle kullanışlıdır.Boru hattının indüksiyonla ısıtma ile kürlenmesi

 

=