YÜZEY SÖNDÜRME İÇİN İNDÜKSİYON ISITMA

Çeliğin yüzeyde su verme işlemi için endüksiyonla ısıtmanın kinetiği şu faktörlere bağlıdır: 1) artan sıcaklığın bir sonucu olarak çeliklerin elektrik ve manyetik parametrelerinde değişikliklere neden olan (bu değişiklikler belirli bir yoğunlukta emilen ısı miktarında değişikliklere yol açar) belirli bir endüksiyon akımındaki elektrik alanının büyüklüğü) ve 2) ısıtma sırasında elektromanyetik alanın yoğunluğunun değişmesinden sorumlu olan faktörler (yani, indüktördeki akımın değişimi).

Otomobil parçalarının ısıl işleminde indüksiyonla ısıtma ilk kez fabrikamızda kullanıldı. 1937-1938'de, fabrikamızda VP Vologdin laboratuvarının personeli ile işbirliği içinde ZIS-5 motorunun krank millerinin boyunlarının yüzey su verme işlemi geliştirildi. Ekipman, parçaların yarı otomatik yüksek frekanslı cihazlarda mekanik işleme tabi tutulduğu sürekli üretim hattının bir parçası olarak kuruldu. ~ae ZIL-61A ve ZIL-164K otomobillerinin motor parçalarının %157'den fazlası indüksiyon ısıtması ile yüzey sertleştirilmiştir.

Çeliğin yüzey su verme işlemi için indüksiyonla ısıtmanın kinetiği