İndüksiyon ısıtma bobini nasıl tasarlanır

İndüksiyon ısıtma bobini nasıl tasarlanır

İndüksiyon ısıtma bobini nasıl tasarlanırİndüksiyonla ısıtma bobini / indüktörü içinde, indüksiyonla ısıtma için gerekli olan değişken manyetik alanın, alternatif akımın akışı ile geliştirilmesidir.

İndüksiyonlu ısıtma bobini / İndüktör tasarımı bu nedenle genel indüksiyonlu ısıtma makinesinin en önemli yönlerinden biridir. İyi tasarlanmış bir indüktör, parçanız için uygun ısıtma düzenini sağlar ve endüksiyonlu ısıtma güç kaynağının verimliliğini en üst düzeye çıkarırken, yine de parçanın kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar.

İndüksiyon bobini / indüktör bir sarmalda şekillendirilmek zorunda değildir. Doğru tasarımla, her boyutta ve formda iletken malzemeleri ısıtmak ve ayrıca gerekli malzemenin sadece bir kısmını ısıtmak mümkündür. Endüktör geometrisinin uygun tasarımı sayesinde parçanın farklı bölgelerini aynı veya farklı sıcaklıklarda ısıtmak bile mümkündür. Parçanızdaki sıcaklık homojenliği doğru indüktör tasarımıyla sağlanır. En etkili homojenlik, yuvarlak parçalarda elde edilebilir. Elektrik akımı yolu akışının doğası gereği, uygun indüktör tasarımı kullanılmazsa, keskin kenarlı parçalar bu alanlarda tercihen ısınabilir.

Kuplaj Verimliliği

Akım akış miktarı ile indüktör ve parça arasındaki mesafe arasında orantılı bir ilişki vardır. Parçayı indüktöre yakın yerleştirmek, akım akışını ve kısımda indüklenen ısı miktarını arttırır. Bu ilişki indüktörün bağlanma etkinliği olarak adlandırılır.

Temel yapı

İndüksiyonlu ısıtma bobini / İndüktörler genellikle 1/8 ″ ila 3/16 çapında çok iyi bir ısı ve elektrik iletkeni olan bakır borudan yapılır; Şerit metal ısıtma ve boru ısıtma gibi uygulamalar için daha büyük bakır bobin tertibatları yapılmıştır. İndüktörler genellikle sirküle eden su ile soğutulur ve çoğunlukla ısıtılacak parçanın şekline ve boyutuna uyacak şekilde özel olarak yapılır. Böylece indüktörlerin tek veya çoklu dönüşleri olabilir; sarmal, yuvarlak veya kare bir şekle sahip; veya dahili (indüktör içindeki kısım) veya harici (indüktöre bitişik kısım) olarak tasarlanmalıdır.

How İndüksiyon Isıtma Bobini Çalışması

Bir iş parçasının ne kadar verimli ve etkili bir şekilde ısıtıldığı endüksiyon bobini tarafından belirlenir. İndüksiyon bobinleri, indüksiyon ısıtma işlemi için kolayca bobin şeklinde oluşturulan bakır borudan oluşturulan su soğutmalı bakır iletkenlerdir. İçlerinden su geçerken, endüksiyonlu ısıtma bobinlerinin kendileri ısınmaz.

İş bobinleri karmaşık bir şekilde katı bakırdan ve lehimlenen hassas bir şekilde işlenmiş bobinden, basit bir solenoid veya helis sargılı bobine (bir mandrelin etrafına sarılmış birkaç bakır boru dönüşünden oluşan) bobine kadar değişmektedir.

İçlerinde akan değişken akım nedeniyle alternatif bir elektromanyetik alan üreterek, bobinler güç kaynağından iş parçasına enerji aktarır. Bobinin alternatif elektromanyetik alanı (EMF), iş parçasında I Karesi R kayıpları (çekirdek kayıpları) nedeniyle ısı üreten indüklenen bir akım (girdap akımı) oluşturur.

Bobin EMF gücü, iş parçasındaki akımla koreledir. Bu enerji transferi, girdap akımı etkisi veya transformatör etkisi olarak bilinir.

İndüksiyon bobini tasarım