Alüminyum kütüklerin indüksiyonla ısıtılması

Süper iletken bobinler kullanarak alüminyum kütüklerin endüksiyonla ısıtılması

Alüminyumun indüksiyonla ısıtılması and bakır kütükler İndüksiyon ısıtma, ısıtma için yaygın olarak uygulanır
temiz, hızlı ve çoğu durumda çok enerji verimli bir yöntemdir. Zamanla değişen bir manyetik alan oluşturmak için bir bobinin bakır sargılarından alternatif bir akım geçirilir. Alan, ısıtılacak iş parçasında akımları ve dolayısıyla direnç kayıplarını indükler, (bkz. Şekil 1)

Alüminyum kütüklerin indüksiyonla ısıtılması

 

Bu formu doldurmak için lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
=