ELEKTRİKLİ İNDÜKSİYON FIRINI

Düşündiriş

ELEKTRİKLİ İNDÜKSİYON FIRINI

Elektrikli indüksiyon fırını, metali eritmek için elektrik akımlarını kullanan bir tür eritme fırınıdır. Endüksiyon fırınları, çok çeşitli metalleri minimum erime kaybıyla eritmek ve alaşımlamak için idealdir, ancak metalin çok az rafine edilmesi mümkündür.
İNDÜKSİYON FIRININ PRENSİBİ
İndüksiyon ocağının prensibi indüksiyonla ısıtmadır.
ENDÜKSİYON ISITMA: İndüksiyonla ısıtma, iletken malzemeler için temassız bir ısıtma şeklidir.
İndüksiyonla ısıtma prensibi esas olarak iki iyi bilinen fiziksel olaya dayanmaktadır:

1. Elektromanyetik indüksiyon

2. Joule etkisi

1) ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON

Isıtılacak cisme enerji aktarımı elektromanyetik indüksiyon yoluyla gerçekleşir.
Değişken bir manyetik alana yerleştirilen elektriksel olarak iletken herhangi bir malzeme, sonunda joule ısınmasına yol açacak olan girdap akımları adı verilen indüklenmiş elektrik akımlarının yeridir.

2) JOULE ISITMA
Ohmik ısıtma ve dirençli ısıtma olarak da bilinen Joule ısıtma, bir elektrik akımının bir iletkenden geçmesinin ısıyı serbest bırakma işlemidir.
Üretilen ısı, telin elektrik direnciyle çarpılan akımın karesiyle orantılıdır.

İndüksiyonla ısıtma, elektromanyetik spektrumun kızılötesi ve mikrodalga enerjisinin altındaki kısmı olan radyo frekansı (RF) enerjisinin benzersiz özelliklerine dayanır.
Isı ürüne elektromanyetik dalgalar ile aktarıldığı için parça hiçbir şekilde alevle doğrudan temas etmez, indüktörün kendisi ısınmaz ve ürün kontaminasyonu olmaz.

–İndüksiyonla ısıtma hızlı, temiz, çevreyi kirletmeyen bir ısıtmadır.

–İndüksiyon bobini dokunulamayacak kadar soğuktur; serpantin içinde biriken ısı, dolaşan su ile sürekli olarak soğutulur.

ÖZELLİKLERİ ELEKTRİKLİ İNDÜKSİYON FIRINI


— Bir elektrikli endüksiyon ocağı, yükü üretmek için bir elektrik bobini gerektirir. Bu ısıtma bobini sonunda değiştirilir.

-Metalin yerleştirildiği pota, gerekli ısıya dayanabilecek daha güçlü malzemelerden yapılmıştır ve elektrik bobininin kendisi, aşırı ısınmaması veya erimemesi için bir su sistemi ile soğutulur.

— İndüksiyon ocağının boyutları, çok hassas alaşımlar için kullanılan küçük bir fırından, yalnızca bir kilogram ağırlığında, birçok farklı uygulama için temiz metali toplu olarak üretmek için yapılan çok daha büyük fırınlara kadar değişebilir.

– İndüksiyon fırınının avantajı, diğer metal eritme yöntemlerinin çoğuna kıyasla temiz, enerji verimli ve iyi kontrol edilebilir bir eritme işlemidir.

– dökümhaneler bu tip fırınları kullanıyor ve şimdi daha fazla demir dökümhanesi, döküm demiri eritmek için kupolleri indüksiyon fırınlarıyla değiştiriyor, çünkü eskileri çok fazla toz ve diğer kirleticiler yayıyor.

— Elektrikli İndüksiyon fırını kapasiteleri bir kilogramdan daha az kapasite ile yüz ton arasında değişir ve demir ve çelik, bakır, alüminyum ve değerli metalleri eritmek için kullanılır.

–Bir dökümhanede indüksiyon ocağı kullanımının en büyük dezavantajı, arıtma kapasitesinin olmamasıdır; şarj malzemeleri oksidasyon ürünlerinden arındırılmış ve bilinen bir bileşime sahip olmalıdır ve oksidasyon nedeniyle bazı alaşım elementleri kaybolabilir (ve ergimeye yeniden eklenmelidir).

ELEKTRİKLİ İNDÜKSİYON FIRINI AVANTAJLARI:
Elektrikli İndüksiyon fırınları, diğer fırın sistemlerine göre belirli avantajlar sunar. İçerirler:

Daha yüksek verim. Yanma kaynaklarının olmaması, üretim ekonomisinde önemli olabilecek oksidasyon kayıplarını azaltır.
Daha Hızlı Başlangıç. Güç kaynağından anında tam güç sağlanır, böylece çalışma sıcaklığına ulaşma süresi kısalır. Bir ila iki saatlik soğuk şarj süresi yaygındır.
Esneklik. Orta frekanslı çekirdeksiz indüksiyon eritme ekipmanını başlatmak için erimiş metal gerekli değildir. Bu, tekrarlanan soğuk çalıştırmayı ve sık alaşım değişikliklerini kolaylaştırır.
Doğal Karıştırma. Orta frekans birimleri, homojen bir eriyik ile sonuçlanan güçlü bir karıştırma hareketi verebilir.
Daha Temiz Erime. Yanmanın hiçbir yan ürünü, daha temiz bir erime ortamı anlamına gelir ve yanma kirliliği kontrol sistemlerinin ilişkili ürünleri yoktur.
Kompakt Kurulum. Küçük fırınlardan yüksek ergitme hızları elde edilebilir.
Azaltılmış Refrakter. Eritme hızına göre kompakt boyut, indüksiyon fırınlarının yakıtla çalışan ünitelerden çok daha az refrakter gerektirdiği anlamına gelir Daha İyi Çalışma Ortamı. İndüksiyon ocakları gazlı ocaklardan, ark ocaklarından veya kupollerden çok daha sessizdir. Yanma gazı bulunmaz ve atık ısı minimuma indirilir.
Enerji tasarrufu. İndüksiyonla eritmede toplam enerji verimliliği yüzde 55 ila 75 arasında değişir ve yanma işlemlerinden önemli ölçüde daha iyidir.

elektrik indüksiyon ocağı

Ürün sorgulama